EXONERAREA DE RASPUNDERE
(DISCLAIMER)


Răspunderea pentru conținuturi
Conform art. 7 alin. 1 din Legea germană privind serviciile de telemedia, suntem responsabili în calitate de furnizor de servicii pentru propriile conținuturi de pe aceste site-uri potrivit legilor generale. Conform art. 8-10 din Legea germană privind serviciile de telemedia, în calitate de furnizor de servicii nu suntem totuși obligați să supraveghem sau, în funcție de caz, să analizăm informații străine transmise sau stocate care indică o activitate ilicită. Aceasta nu afectează obligațiile de eliminare sau blocare a utilizării informațiilor conform legilor generale. Răspunderea în acest sens este totuși posibilă începând din momentul luării la cunoștință a unui caz concret de încălcare a legii. În situația în care luăm la cunoștință cazuri de încălcare a legii, vom elimina imediat aceste conținuturi.

Răspunderea pentru linkuri
Oferta noastră conține linkuri către site-uri web externe aparținând unor terți și nu influențăm în niciun fel conținuturile acestora. Prin urmare, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru aceste conținuturi străine. Pentru conținuturile de pe site-urile legate prin link este responsabil întotdeauna respectivul furnizor sau operator al site-urilor. Site-urile legate prin link au fost verificate la momentul legării cu privire la posibile încălcări ale legii. Conținuturile ilegale nu erau identificabile la momentul legării prin link. Controlul permanent al conținutului site-urilor legate prin link nu este rezonabil în absența unor probe care să indice încălcarea legii. În situația în care luăm la cunoștință cazuri de încălcare a legii, vom elimina imediat aceste linkuri.

Drepturi de autor
Conținuturile și operele create de operatorului site-ului, prezente pe aceste site-uri fac obiectul legislației germane privind drepturile de autor. Multiplicarea, prelucrarea, difuzarea și orice formă de exploatare în afara limitelor legislației drepturilor de autor necesită acordul în scris al respectivului autor, respectiv creator. Descărcarea și copierea de pe acest site este permisă numai în scopuri private, nu în scopuri comerciale. În măsura în care conținuturile acestio site nu au fost create de operator, trebuie respectate drepturile de autor aparținând unor terți. Sunt identificate ca atare în special conținuturile aparținând unor terți. Dacă în ciuda celor de mai sus vă este semnalată o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați în mod corespunzător. În situația în care luăm la cunoștință cazuri de încălcare a legii, vom elimina imediat aceste conținuturi.